+420 567 123 201 office@kronospan.cz

Kronospan výtěžek Koláče pro Bárku ztrojnásobil

Vedení Kronospanu, tradiční partneři Oblastní charity Jihlava, se rozhodli ztrojnásobit částku, která se vybrala mezi zaměstnanci ve sbírce Koláč pro Bárku. Sbírka se uskutečnila ve středu 9. října 2019 v prostorách závodu.

„Charitu a speciálně hospicovou péči Bárka dlouhodobě podporujeme, protože věříme, že investují svou energii i finanční prostředky na správném místě. Postarat se o starší generaci by mělo být úkolem každého z nás, bohužel občas vznikne situace, kdy to není v silách jednotlivce či rodinných příslušníků, proto je dobré, že zde funguje služba, jako je tato a my máme radost, že ji můžeme podpořit,“ řekla jednatelka společnosti Kronospan Sylva Krechlerová.

32 768 Kč to jsou peníze, které díky Kronospanu poputují na účet Oblastní charity Jihlava. Ta je použije na nákup lékařského materiálu pro domácí hospic Bárka, ale i na mzdy profesionálního týmu lékařů, sester, sociálních pracovnic, ale i psychologů nebo pastoračního asistenta.

„Velmi si vážíme dlouholeté podpory, která se nám od Kronospanu dostává. I díky jejich každoročními příspěvku se můžeme snažit o zachování poskytovaných služeb v plném rozsahu. Je nám ctí, že jste nám stabilním partner, velmi si toho vážíme,“ poděkovala za spolupráci ředitelka Oblastní charity Jihlava Ing. Hana Fexová.

Další spolupráce je na obzoru. Kronospan by rád na své půdě umožnil rovněž Tříkrálovou sbírku a už nyní se těší na další ročník Koláče pro Bárku.

Další info zde: https://jihlava.charita.cz/barka/clanky-o-barce/kronospan-vytezek-kolace-pro-barku-ztrojnasobil/