+420 567 124 201 office@kronospan.cz

Cena hejtamana za společenskou odpovědnost 2022 – 2023

Kronospan se poprvé účastnil soutěže Cena hejtmana za společenskou odpovědnost, jednalo se již o sedmý ročník této soutěže a posuzovalo se období 2022 – 2023. Do soutěže se přihlásilo celkem 33 organizací a to jak ze soukromého sektoru, tak z veřejného sektoru a nestátních neziskových organizací Kraje Vysočina.

V rámci vyhodnocování se posuzovaly aktivity, které firmy a organizace dělají nad rámec zákonných povinností, dalším kritériem byly i smysluplné činnosti nejen ve vztahu k zaměstnancům, ale i k obchodním partnerům, životnímu prostředí a především regionu.

Vyhlášení vítězů proběhlo 22. dubna 2024, kdy se setkali zástupci soukromého i veřejného sektoru za účasti hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka, který ocenil vysoký zájem o akci: „Vysoký zájem potvrzuje, že téma společenské odpovědnosti je v současnosti důležité. Ocenění je poděkováním všem společnostem, které dělají něco navíc, a není jim lhostejné, jak se na Vysočině žije.“ Za příkladnou realizaci principů společenské odpovědnosti kraj ocenil patnáct organizací a firem.

Poděkování od hejtmana Kraje Vysočina v průběhu vyhlašování vítězů přebírala Ing. Sylva Krechlerová, jednatelka Kronospanu, která dodává: “Kronospan sice nezískal hlavní ocenění, nicméně je pro nás důležité, že jsme se soutěže účastnili a poděkování od hejtmana Kraje Vysočina si vážíme. Společenská odpovědnost je pro nás i nadále aktuální téma.“