+420 567 124 201 office@kronospan.cz

Recyklace dřevního odpadu

Dávámdřevu nový život. Šetříme tak naše lesy i životní prostředí 

Dřevotřískové desky vyrábíme z dřevěného recyklátu. Ročně tím zachráníme 600 tisíc stromů, které mohou zůstat v lese. Jak takový recyklát vzniká, kde ho bereme a jak s ním pracujeme? Pojďme se na to podívat zblízka.

Všichni jsme se naučili třídit použité plasty, papír i kovový odpad. Třídění dřeva je však ve srovnání s ostatním odpadem teprve na začátku. Tedy alespoň v České republice. Dřevo je přitom materiál, který se dá vytřídit velmi efektivně a zpětně využít při dalším zpracování. Navíc spalování odpadního dřeva je pro životní prostředí a klima velmi zatěžující proces, na rozdíl od jeho druhotného zpracování. Právě proto se ve vyspělých zemích stalo důležitým trendem zpracování odpadního dřeva a jeho následné využití jako suroviny pro nové výrobky. Mezi první české zpracovatele odpadního dřeva a průkopníky v této oblasti patří jihlavský Kronospan.  

Zde je kompletní studie: Studie ENVIpřínos recyklátu

Nastává doba recyklace dřevěného odpadu

Jediný způsob, jak z odpadů, které vznikají při každé lidské činnosti, získat suroviny a materiál pro další použití a zároveň zabránit tomu, aby vznikaly další skládky, je recyklace. Než se však specializované firmy pustí do recyklace, musí být odpad roztříděný. V tom může pomoci každý z nás. Odpadové dřevo neboli mrtvé dřevo, které dosloužilo, a nehodí se už k jinému účelu, můžeme snadno vytřídit a zachránit je pro další využití. Stačí ho jen dovést do sběrného dvora. Týká se to například starého nábytku, palet, beden a jiných obalů, ale také jakýchkoliv zbytků z truhlářských dílen apod. Díky recyklaci může dřevěný odpad sloužit dál.

Nastává doba recyklace dřevěného odpadu

Nejde však jenom o praktické zpracování odpadů. Podívejme se ještě hlouběji. Stromy pohlcují oxid uhličitý (CO2), to se učí děti již na základní škole. Ve dřevě zůstane uhlík a do atmosféry se dostane kyslík. Důležité je, že uhlík zůstává ve dřevě i tehdy, když je ze stromu vyroben například stůl, u kterého právě sedíte. A když stůl doslouží, může být recyklován do nového výrobku. Čím déle se tedy dřevo používá a recykluje, tím déle váže oxid uhličitý, který se tak nedostává do atmosféry. 

Mnozí z nás dnes vědomě řídí svoji činnost s cílem zanechat za sebou co nejmenší „uhlíkovou stopu“. Snažíme se omezit cesty autem nebo letadlem, nepoužívat plastové obaly apod.  To je zodpovědné chování. Takže pokud se s námi zaměříte i na sběr starého dřeva, Vaše bilance bude ještě lepší.  

Učíme české firmy, jak správně dřevěný odpad třídit

Zatímco například Belgie recykluje dřevo už patnáct let a přibližně stejně dlouho platí v Německu zákaz ukládání dřevěného odpadu na skládkách, Česká republika v této oblasti zatím zaostává. Inspirovat se můžeme ve Velké Británii. Již v roce 2010 zde vyprodukovali přes 4,3 milionů tun odpadního dřeva a z tohoto množství rovných 74 % opětovně použili. Zachránili tak 11 milionů stromů.

Učíme české firmy, jak správně dřevěný odpad třídit

V Česku budou platit stejné postupy pravděpodobně až v roce 2030. U nás v Kronospanu nechceme čekat tak dlouho. Začali jsme budovat výkupní sklady po celé České republice a učit firmy správně třídit dřevěný odpad a také správně odebírat recyklát ze sběrných dvorů, které provozují obce a města. Naším záměrem je trvale navyšovat využití dřevěných odpadů a tomu podřizujeme naše nové investice. Díky moderním technologiím jsme schopni zpracovávat vytříděný dřevěný odpad, jehož objem se bude s novým zákonem o odpadech rychle navyšovat.

Odkud pochází zpracovávaný recyklát?

Zatím ještě jsme nuceni část recyklátu dovážet ze zahraničí. Dovozy recyklátu se však postupně snižují díky tomu, jak se zlepšuje informovanost o sběru a třídění v Česku. Pomohou nám také připravované zákony. Poplatky za ukládání využitelných odpadů se začnou radikálně navyšovat a od roku 2030 nebude možné odvézt na skládku bedny, starý nábytek či nepotřebná prkna a trámy. Vše bude muset být vytříděno.

Odkud pochází zpracovávaný recyklát?

Recyklát dovezený ze zahraničí již neskladujeme jako dříve, ale putuje přímo do výroby. Český dřevěný recyklát skladujeme pod přísným dohledem. Nechali jsme si odborníky z Vysoké školy báňské zpracovat důkladnou analýzu s cílem předejít do budoucna požárům a jiným haváriím. Výsledkům a doporučením této studie jsme přizpůsobili podmínky skladování recyklátu.

Recyklát pod přísným dohledem

Ptáte se, jak kontrolujeme kvalitu zpracovávaného recyklátu? V Kronospanu uplatňujeme třístupňovou kontrolu.  Každá jednotlivá zásilka ze zahraničí podléhá kontrole úřadů v zemi původu a navíc musí být povolena Ministerstvem životního prostředí ČR. V Kronospanu recyklát znovu kontrolujeme. Pokud kvalita neodpovídá, zásilku vracíme zpět. V tomto ohledu jsme neúprosní a do výroby pustíme jen materiál, který splňuje přísné parametry.

Dáváme dřevu nový život

Z dřevěného recyklátu vyrábíme v Kronospanu velkoplošné dřevěné desky pro výrobu nábytku i pro široké využití ve stavebnictví a dalších odvětví. Ročně tak uspoříme neuvěřitelné dva miliony tun oxidu uhličitého a zachráníme 600 tisíc stromů, které nemusí být pokáceny. V tomto trendu chceme pokračovat, protože se domníváme, že jde o jedinou možnou cestu trvale udržitelného rozvoje zpracování dřeva šetrného k životnímu prostředí. 

Dáváme dřevu nový život

Jsme součástí Jihlavy

Trvale realizujeme opatření pro ekologizaci naší výroby. V roce 2019 a 2020 budeme investovat do dalších nových zařízení. Docílíme tak významného snížení emisí prachu a hluku. V souladu s plány města Jihlavy docílíme investicemi do zadržování a rekuperace dešťových a technologických vod významné snížení spotřeby vody. Náš rozvoj je připravován tak, abychom nebyli pro Jihlavu zátěží, ale naopak přínosem.

Jsme součástí Jihlavy

Koloběh dřeva v oběhové ekonomice

Máte rádi detailní informace?
Zde se můžete dozvědět více o přínosech recyklování dřeva.

Studie ENVIpřínos recyklátu

Koloběh dřeva v oběhové ekonomice

Pomáháme snižovat uhlíkovou stopu

Zajímavost:

Jak už víte, v Kronospanu využíváme ve výrobě odpadní dřevo. Jeho zpracováním v objemu 400 000 tun za rok uspoříme ročně až 2 miliony tun skleníkových plynů CO2.  

Pro vaši představu je naše úspora 2 milionů tun skleníkových plynů CO2 ekvivalentem asi 2200 obletů zeměkoule nad rovníkem, ve výšce 10000 metrů Airbusem A319neo, který má kapacitu asi 300 pasažérů. 

Pomáháme snižovat uhlíkovou stopu