+420 567 124 201 office@kronospan.cz

Udržitelnost pro další generace

Jsme ohleduplní k přírodě a zodpovědní k Jihlavě

Kronospan se hned od začátku zaměřoval na co nejmodernější způsob výroby. Naším cílem je technologicky vylepšovat produkty tak, aby jejich výroba byla co nejefektivnější a nejvíce přívětivá k životnímu prostředí. V každé etapě jsme pracovali s těmi nejmodernějšími technologiemi a je tomu tak stále. Do vlastního vývoje a technologií jsme investovali pět set milionů eur. Vyvinuli jsme například speciální filtrační systém UTWS, který snižuje emise organických látek o 95 %. Odborníci ho označili za nejlepší technologii v této oblasti. Nic lepšího dosud nikde neexistuje. A Jihlava byla první, kde tyto filtry byly instalovány. V Jihlavě je používáme už dvanáct let. Když se podíváme do zahraničí, tak tam jsou většinou tyto filtry instalovány až v posledních letech. Tady je jasně vidět, že Kronospan pracuje nejen s těmi nejlepšími technologiemi, ale také je výrazně v předstihu před ostatními. 

1996

Kronospan po vstupu do Jihlavy nahrazuje staré technologie moderním zařízením.

1998

Ministerstvo životního prostředí ČR stanovuje limity pro emise bubnových sušáren třísek z podnětu Kronospanu jakožto lídra v oboru.

2000

Instalace nové sušárny třísek pro výrobu dřevotřískových desek zabezpečuje plnění emisních limitů stanovených Ministerstvem životního prostředí ČR.

2006

Začátek zpracování recyklovaného dřeva při výrobě dřevotřískových desek v Kronospanu, které umožňuje snižování emisí skleníkových plynů a materiálové využití odpadů.
Kronospan vyvinul špičkový filtrační systém UTWS sloužící k redukci organických látek a prachu ze sušáren. UTWS je nejmodernější zařízení tohoto typu uznané Evropskou komisí jako vyspělá technologie BAT (Best Available Technology = nejlepší dostupná technologie).

2007

Jihlava se stává prvním závodem, kde je instalován nejmodernější filtrační systém UTWS na sušárnu třísek pro dřevotřískové desky.
Při výrobě dřevotřískových desek se tak podařilo 15x snížit emise tuhých znečišťujících látek a 6x snížit emise uhlíkatých látek.

2008

Instalace generátoru horkých plynů na biomasu ve výrobě dřevotřískových desek – náhrada fosilních paliv biomasou jako obnovitelným zdrojem energie.
Zastaralé etážové lisy na dřevotřískové desky byly nahrazeny moderní, bezemisní, kontinuální lisovací technologií

2014

Instalace nejmodernějšího filtračního systému UTWS na sušárny třísek pro výrobu OSB desek.
Dosáhlo se tak snížení emisí tuhých znečišťujících látek 3x a snížení emisí uhlíkatých organických látek 6x.
Instalace generátoru horkých plynů na biomasu ve výrobě OSB desek – náhrada fosilních paliv biomasou jako obnovitelným zdrojem energie.

2015

Zahájení první etapy plánu snižování akustických emisí.

2016

Zahájení výměny naftových vysokozdvižných vozíků za elektrické, čímž došlo k eliminaci zplodin z naftových motorů. Do roku 2018 došlo k ekologické výměně 37 % vysokozdvižných vozíků. Výměna za elektrické vysokozdvižné vozíky nadále pokračuje.

2018

Zpracováním recyklovaného dřeva při výrobě dřevotřískových desek se ročně sníží emise CO2 o 1 280 000 tun CO2.
Podařilo se dosáhnout snížení celkových emisí při výrobě OSB o 66 % a při výrobě dřevotřískových desek o 60 %.

2019

Start druhé etapy plánu snižování akustických emisí.

Společnost Kronospan se po těchto investicích podílí na celkových emisích formaldehydu ve městě Jihlavě pouze z 3,5 %.