+420 567 124 201 office@kronospan.cz

Účast KRONOSPANU na Dřevařském dni

Ve středu 16. září proběhl na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze za dodržení přísných hygienických předpisů Dřevařský den. Akce se zúčastnil také jihlavský KRONOSPAN.

V rámci Dřevařského dne byl pro účastníky připraven bohatý program složený zejména ze seminářů zaměřených na novinky v dřevozpracujícím průmyslu, představení nejmodernějších přístrojů v laboratořích včetně praktických ukázek – například komory pro urychlené stárnutí dřeva a nátěrů, mikroskopy (skenovací elektronový mikroskop, Ramanův mikroskop), FT-IR spektroskopie, VOC komory a plynový chromatograf, diferenční skenovací kalorimetrie, modifikace vlastností dřeva (impregnační komora a termo komora), výroba vzorků v truhlárně včetně laboratorního lisu, laboratoř požárních zkoušek, hodnocení tepelně izolačních vlastností a další mechanické a fyzikální zkoušky. Během celého dne zároveň probíhaly inspirativní diskuze odborné veřejnosti.

Společnost KRONOSPAN se této významné akce zúčastnila jako jeden z významných partnerů ČZU v Praze. Zástupce společnosti jihlavského závodu – projektový manažer pro energetiku a ekologii pan Rostislav Habán – byl připraven odpovídat na dotazy týkající se technologie zpracování dřeva a produkovaných výrobků. Zájemce seznámil také s environmentálním významem využívání recyklovaného dřeva při výrobě aglomerovaných materiálů, tj. především dřevotřískové a OSB desky.

Společnost KRONOSPAN je průkopníkem v oblasti výroby desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Ve stávajících závodech neustále investuje do optimalizace kvality, životního prostředí, zákaznického servisu, logistiky, efektivity a marketingu. Tyto koncepční kroky ze společnosti KRONOSPAN dělají silného a stabilního partnera. I z toho důvodu na Dřevařském dni jihlavský KRONOSPAN nesměl chybět.

„Účast na takových akcích a spolupráce vědecké a provozní sféry nám dává velký smysl. Edukace mladých lidí v oblasti dřevozpracujícího průmyslu a související podnětné diskuze, jsou nejefektivnější cestou pro budoucí udržitelný rozvoj tohoto nadčasového oboru,“ uzavírá Rostislav Habán.