+420 567 124 201 office@kronospan.cz

Kronospan opět podpořil Nemocnici Jihlava

Kronospan je dlouhodobým a zároveň jedním z největších podporovatelů Nemocnice Jihlava a i v letošním roce se potkal ředitel nemocnice MUDr. Lukáš Velev MHA  s jednateli Kronospanu Ing. Sylvou Krechlerovou a Ing. Martinem Dvořáčkem u příležitosti předání šeku na půl milionu korun.

Finanční dar využila Nemocnice Jihlava tentokrát pro ortopedicko –traumatologické oddělení, a zajistila tak pro pacienty po úrazech a operacích lepší zázemí. Nakoupilo se pět nových polohovacích lůžek, osm nočních stolků a dvacet pět nových matrací. „Spolupráce s jihlavskou nemocnicí nám dává smysl. Myslím, že pro každého platí, že zdraví je to nejcennější, co máme. A pokud už se vzhledem k nepříznivým okolnostem někdy do nemocnice dostanete, vážíte si všeho, co vám pobyt v nemocnici zpříjemní,“ říká jednatelka Kronospanu. A primář ortopedicko-traumatologického oddělení MUDr. Přemysl Kohout k tomu dodává: „Naši pacienti jsou méně pohybliví a tráví opravdu většinu času v posteli. Proto je pro ně komfort na lůžku velice důležitý.“ Na oddělení jsou nejčastěji hospitalizováni pacienti po úrazech, nebo totálních endoprotézách kyčelních a kolenních kloubů a vzhledem k tomu, že pacienti tráví v posteli celý den i noc, působí na matrace větší zátěž, než je běžné, a matrace se tak musí měnit častěji. “Podporujeme jihlavskou nemocnici dlouhodobě a jsem rád, že díky našemu finančnímu daru se v letošním roce podařilo zvýšit komfort pacientů na oddělení, kde se ročně provede více než dva tisíce operací,“ uzavřel letošní setkání jednatel Kronospanu.