+420 567 124 201 office@kronospan.cz

Zasaď strom!

Každý, kdo alespoň občas vyrazí do přírody, zaznamenal, jak moc se lesy na Vysočině změnily, prořídly a na některých místech dokonce úplně zmizely. Je to smutný pohled a zřejmě si všichni uvědomujeme, že lesy, které rostly celá desetiletí, zmizely během velmi krátkého období. Dobrá zpráva je, že každý se může zapojit a pro obnovu lesů něco udělat.

Zasaď strom, postav dům. Tuto větu slyšela už někdy v životě většina z nás. Postavit dům se zřejmě nepodaří každému, ale minimálně jeden strom si zasadil každý, kdo se zúčastnil akce sázení stromů, kterou Kronospan zorganizoval ve spolupráci se společností Lesy České republiky, s.p. OŘ Jihlava nejen pro své zaměstnance.

Vhodný termín pro sázení stromů je jaro a podzim. Kvůli covidovým opatřením se v jarním termínu sázení stromů neuskutečnilo a sázelo se tedy až na podzim – první říjnový týden, počínaje sobotou 2. října a konče sobotou 9. října. O sobotách se do sázení dobrovolně zapojili zaměstnanci Kronospanu, ke kterým se mohl připojit každý, komu není lhostejné, jak naše lesy v současné době vypadají. Přes týden od pondělí 4. do pátku 8. října sázeli stromy žáci a studenti těchto základních a středních škol z Jihlavy: ZŠ Demlova, ZŠ Havlíčkova, ZŠ Křížová, SVOSŠ Jihlava a Soukromé gymnázium AD FONTES.

Lokalitu vhodnou pro sázení, nedaleko Henčova u Jihlavy, vybrala společnost Lesy České republiky, s.p. Lesníci plochu pro sázení připravili, přichystali sazenice, nářadí a hlavně každému, kdo měl o sázení zájem, vysvětlili správnou techniku sázení stromů. Sázení tak sice probíhalo pod taktovkou Kronospanu, ale hlavně pod bedlivým dohledem lesníků, kteří kontrolovali, zda jsou stromy správně zasazené.

V průběhu celého týdne se sázely listnaté stromy – buk lesní, dub zimní a třešeň ptačí. „V současné době při obnově lesů sázíme 60% listnatých dřevin a 40% jehličnatých dřevin, největší podíl na listnatých dřevinách má buk lesní, dub zimní a javor klen, sází se ale také lípy, jilmy, habry, olše, jasany, jeřáby, břízy. Z jehličnanů se sází smrk, modřín, borovice, jedle a douglaska. Díky klimatickým změnám není vhodné sázet pouze smrk, je důležité zachovat biodiverzitu druhové skladby,“ uvedl ing. Kotík ze společnosti Lesy České republiky OŘ Jihlava.

A jak moc byla celá akce úspěšná? Během jednoho týdne se v lokalitě Henčov podařilo v rámci akce Kronospanu vysázet celkem 7.350 stromů. Ve srovnání s tím, kolik stromů během posledních tří let na Vysočině, díky kůrovcové kalamitě, zmizelo, je to sice jen kapka vody v moři, ale každá „kapka“ se počítá. Velký dík patří zúčastněným jihlavským školám, jejichž žáci a studenti nasázeli celkem 3.950 stromů z celkového počtu. Je úplně jedno, která škola vysázela víc, vítězové jsou všichni, kteří se do sázení zapojili.

Týden sázení je tedy za námi, nutno podotknout, že nám přálo počasí a kromě jednoho deštivého dne se sázelo každý den.  „Jsem ráda, že se nám podařilo tuto akci zorganizovat a věřím, že jsme se takto nepotkali naposled,“ dodává k celé akci jednatelka Kronospanu ing. Sylva Krechlerová. Děkujeme tedy každému, kdo se k nám připojil a přispěl tak k obnově našich lesů.

A ještě malá poznámka nakonec. Pro všechny, kteří se chtějí zapojit do lesních prací, vyhlašuje Lesní správa termíny obnovy lesa přes webovou stránku www.klubnoveholesa.cz