+420 567 124 201 office@kronospan.cz

Projekty Nadace dřevo pro život

Projekty Nadace dřevo pro život jsou zaměřeny na osvětu v oblasti našeho přírodního bohatství – dřeva, lesů a krajiny, jež nás obklopují. Nadace, jíž jsme spoluzakladatelé, vnímá dřevo jako naši základní obnovitelnou surovinu a učí děti a studenty ve školách a širokou veřejnost, k lásce a kladnému vztahu k přírodě.

Motto, které ctíme je: Dřevo je naše budoucnost.

DO LESA S LESNÍKEM

Projekt seznamuje děti i učitele základních škol s trvale udržitelným hospodařením lesníků v českých lesích.


LESNÍ PEDAGOGIKA

Projekt je vytvořen pro žáky 5. tříd, v počtu zhruba 25 dětí. Provádíme přednášky na téma, jak důležité je starat se o les, na co všechno ho potřebujeme a co všechno z dřeva vzniká. Společnost Kronospan se aktivně zapojuje přednáškou pro děti a dodáním dřevěných stromečků a dárkových tašek pro děti. Spolupracujeme od roku 2012.


DŘEVĚNÁ STAVBA ROKU

Dřevěná stavba roku je soutěžní anketa, která představuje dřevěné stavby ve všech jejich podobách – od rodinného domu i srubu, přes dětské hřiště či rozhlednu až po dřevěný interiér.


DŘEVO JE CESTA

Projekt vysvětluje veřejnosti, že využívání dřeva – naší významné obnovitelné suroviny – je cesta k rovnováze na Zemi.


LES JE LÉKÁRNA

Projekt Les je lékárna představuje les z tohoto nevšedního pohledu. Účastníci se dozví nejenom o účincích přírodních léčiv a některé z nich mohou na místě i ochutnat.


MEZI STROMY

MeziStromy.cz je vzdělávací lesnicko-dřevařský portál, který je zdrojem důvěryhodných informací o lese, o lesním hospodářství a dřevu a dřevozpracujícím průmyslu.


UKÁŽEME VÁM LES, JAK HO NEZNÁTE

Projekt interaktivní formou seznamuje účastníky s lesem a lesnickými činnostmi očima lesníků. Tyto činnosti si mohou účastníci vyzkoušet přímo v terénu.


STAVBY S VŮNÍ DŘEVA

Stavby s vůní dřeva je největší studentská soutěž zaměřená na dřevěné stavění v České republice.