+420 567 124 201 office@kronospan.cz

Oblastní charita Jihlava rozšiřuje a zkvalitňuje služby i díky Kronospanu

Oblastní charita Jihlava si zakládá na odpovědném chování a kvalitě poskytovaných služeb. V roce 2022 tento tradiční poskytovatel sociálních služeb na Jihlavsku obdržel již potřetí Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. „Uvědomujeme si, jak velkou roli můžou mít pro nemocné, nebo nemohoucí lidi a jejich rodiny služby jihlavské charity a jsme rádi, že můžeme jejich práci podpořit,“ říká jednatelka Kronospanu Sylva Krechlerová.  Finanční dar Kronospanu ve výši 15 000 Kč byl použit na dofinancování pořízení vozidla Toyota Yaris hybrid. Vozidlo bylo financováno z dotačního projektu Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP a slouží k terénní činnosti charitním pečovatelkám. „Nový vůz usnadní práci pečovatelkám, cítí se v něm komfortně a především bezpečně. A v neposledně řadě díky němu budou moci pečovat o více klientů,“ vypočítává pozitiva nového charitního vozidla Zdislava Součková, zástupkyně ředitelky, která je zároveň vedoucí Charitní pečovatelské služby. Kronospan tedy charitním pečovatelkám přeje mnoho ujetých kilometrů bez nehody a spokojené klienty, ke kterým vždy v pořádku dojedou.