+420 567 124 201 office@kronospan.cz

Kronospan se prezentoval na konferenci Lesy versus kůrovec

Jednatelka společnosti Sylva Krechlerová se 18. října v Praze jako jedna z přednášejících zúčastnila odborné konference na aktuální téma Lesy versus kůrovec, kterou uspořádala za účasti odborníků a zástupců Ministerstva zemědělství společnost MAFRA.

Jednatelka Kronospanu během svého vystoupení prezentovala společnost jako tuzemského lídra ve zpracování dřevěného recyklátu a také kůrovcového dřeva. „Kronospan plní v době probíhající kůrovcové kalamity velmi důležitou roli. Kůrovcové dřevo přednostně odebíráme z místních zdrojů Kraje Vysočina, který patří k nejvíce postiženým oblastem v republice. Objemy dodávek od Správy městských lesů Jihlava jsme oproti roku 2018 zčtyřnásobili a navýšili jsme odběry od velkých i malých vlastníků lesa po celé Vysočině. Malým vlastníkům pomáháme i s přepravou dřeva,“ uvedla Sylva Krechlerová. Aby společnost co nejvíce pomohla regionu s likvidací napadeného dřeva, omezila odběr od stálých, ale vzdálenějších dodavatelů na úkor dlouhodobých obchodních vztahů.

Přínos Kronospanu v době kůrovcové kalamity vyzdvihl při svém vystoupení děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity Marek Turčáni. „Kronospan je v této situaci důležitým článkem, který je schopen přebytečnou surovinu zpracovat a my díky tomu nemusíme vyvážet naše cenné přírodní bohatství,“ podotkl děkan.

Na konferenci vystoupili jako přednášející také ministr zemědělství Miroslav Toman, generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček, ředitel Vojenských lesů a statků Petr Král, rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička a předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR František Kučera. Diskutovat na ožehavé téma přijelo několik desítek vlastníků a správců lesů z celé ČR, kde kůrovec způsobil miliardové škody. Zástupci Ministerstva zemědělství ČR na konferenci potvrdili, že stát začne ještě do poloviny listopadu vyplácet finanční kompenzace ve výši přes dvě miliardy korun za ztráty způsobené kůrovcem.

Více informací: https://www.voxpopuli.sk/zivotni-prostredi/stav-zivotniho-prostredi/konference-lesy-vs-kurovec-jak-resit-sucho-a-klimaticke-zmeny.html

https://events.mafra.cz/actions/detail/152?name=lesy-versus-kurovec&show_admin=1