+420 567 124 201 office@kronospan.cz

Kronospan Foundation podporuje školství

Kronospan Foundation založil v roce 2011 světový výrobce panelů na bázi dřeva Kronospan. Poslání, vize a hodnoty nadace jsou zakořeněny v základních principech společnosti se zaměřením na opětovné investování zdrojů do místních komunit a podporu udržitelného rozvoje.

„Naší MISÍ je aktivně sloužit lidem a komunitám, ve kterých Kronospan působí, zapojením se do projektů, které podporují sociální, ekonomický a kulturní rozvoj. Chceme se přitom zvláště zaměřit na to, co považujeme za morální základy zdravé společnosti – na ochranu a zachování našeho přirozeného prostředí a také na poskytování nezbytných vzdělávacích příležitostí dětem, aby byly v životě úspěšné.“

V roce 2022 nadace spustila nový projekt skill.ED, který si bere za cíl podporovat technické vzdělání ve státech, kde Kronospan působí.

Jedním z vítězů projektu se stala i SŠPTA Jihlava, která se zúčastnila s projektem  zaměřeným především na studenty oboru Elektrotechnika. Celkovou podporu ve výši 9 850,-  euro  škola použila na vybavení nové elektro učebny, kde se studenti budou vzdělávat a získávat praktické dovednosti.  Nakoupeny byly nové položky měřící techniky, moderní osciloskopy a dále např. digitální multimetry, wattmetry, termokamera, hlukometr či detektor radioaktivity.

Darovací certifikát z rukou zástupců Kronospanu převzali zástupkyně ředitele Mgr. Hana Wacková PhD. a učitel odborného vyučování Ing. Radek Havel. „Děkujeme Kronospanu za dlouhodobou spolupráci. Aktuálně se těšíme na další realizaci v rámci projektu Erasmus+, kdy naši studenti vyjedou za praktickými zkušenostmi do Kronospanu v Polsku.“