+420 567 124 201 office@kronospan.cz

Recyklace odpadního dřeva jako příklad dobré praxe

V Kronospanu při výrobě dřevotřískových desek používáme dřevní recyklát již od roku 2006 a od roku 2022 se recyklát používá  rovněž při výrobě OSB desek.  Se svými bohatými zkušenostmi s využitím dřevního recyklátu jsme se podělili 7. prosince na konferenci „Teorie a praxe v odpadovém hospodářství“ v Liberci. Příklad dobré praxe v oblasti recyklace odpadního dřeva na konferenci prezentoval hlavní ekolog společnosti Rostislav Habán.

Setkání v Liberci bylo závěrečnou akcí v rámci série seminářů a konferencí, pořádaných autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a jednotlivými kraji České republiky. Celkem se jednalo o desítky akcí určených statutárním zástupcům měst a obcí ČR, členům komisí, zastupitelům a zejména pracovníkům úřadů, kteří mají v kompetenci odpadové hospodářství.

V letošním roce se zástupci Kronospanu zúčastnili také tradiční a prestižní konference „Odpady a obce“ konané 13. června 2023 v Hradci Králové.  Jednatel společnosti Martin Dvořáček, po boku odborníků z oblasti odpadového hospodářství včetně zástupců Ministerstva životního prostředí,  přítomné seznámil s procesem recyklace dřeva. Sborník přednášek z konference včetně prezentace společnosti Kronospan je k dispozici zde: SBORNIK-23_fin.pdf (ekokom.cz)

V Kraji Vysočina jsme prezentovali oblast recyklace dřeva jako příklad dobré praxe na semináři „Dáváme odpadům druhou šanci“, který se konal 2 listopadu 2023 v Hrotovicích. Tiskový výstup z akce je k dispozici na webu: Dáváme odpadům druhou šanci: Tiskové zprávy: Kraj Vysočina (kr-vysocina.cz) a všechny prezentace včetně prezentace společnosti KRONOSPAN jsou k dispozici ke stažení zde: Dáváme odpadům druhou šanci – Hrotovice (2023): Tiskové zprávy: Kraj Vysočina (kr-vysocina.cz)

Na všech akcích byl k dispozici podrobný manuál pro dodavatele dřevěných odpadů, který je rovněž ke stažení zde: 952200319-Kronospan-recyklace_dreva-A4-FINAL.pdf (mojekrono.cz).

Společnost KRONOSPAN je svojí kapacitou jedním z největších recyklačních závodů v České republice a patří mezi průkopníky ve využívání dřevěného recyklátu při opětovném použití odpadního dřeva ve svých výrobcích. Pro plnění cílů materiálové recyklace dřeva a dřevěných obalů je jihlavský závod naprosto stěžejní, a proto je také smluvním partnerem společnosti EKO-KOM, a.s.

Aktuálnost tématu třídění odpadního dřeva a jeho předání k recyklaci dokládá mimo jiné skutečnost, že od 1. ledna 2023 mohou nově obce a města v systému EKO-KOM získat příspěvek na vytříděné odpadní dřevo předané k materiálovému využití.