+420 567 124 201 office@kronospan.cz

Recyklace

V jihlavském Kronospanu se již od roku 2006 vyrábí dřevotřískové desky s podílem  dřevěného recyklátu. V roce 2022 byla spuštěna technologie pro použití dřevěného recyklátu také v OSB deskách, tzv. OSB nové generace. Jihlavský Kronospan je tak druhým závodem na světě po Luxemburgu, kde se dřevní recyklát do OSB desek používá.

Dáváme dřevu nový život. Šetříme tak naše lesy i životní prostředí.

Z dřevěného recyklátu vyrábíme v Kronospanu velkoplošné dřevěné desky pro výrobu nábytku i pro široké využití ve stavebnictví a dalších odvětví. Ročně tak uspoříme neuvěřitelné tři miliony tun oxidu uhličitého a zachráníme 900 tisíc stromů, které nemusí být pokáceny. V tomto trendu chceme pokračovat, protože se domníváme, že jde o jedinou možnou cestu trvale udržitelného rozvoje zpracování dřeva šetrného k životnímu prostředí.

wood_recycle

Nastává doba recyklace dřevěného odpadu

Všichni jsme se naučili třídit použité plasty, papír i kovový odpad. Třídění dřeva je však ve srovnání s ostatním odpadem teprve na začátku. Tedy alespoň v České republice. Dřevo je přitom materiál, který se dá velmi efektivně vytřídit a zpětně využít při dalším zpracování. Navíc, na rozdíl od jeho druhotného zpracování, je spalování odpadního dřeva pro životní prostředí a klima velmi zatěžující proces. Právě proto se ve vyspělých zemích stalo důležitým trendem zpracování odpadního dřeva a jeho následné využití jako suroviny pro nové výrobky. Mezi první české zpracovatele odpadního dřeva a průkopníky v této oblasti patří právě jihlavský Kronospan. Zatímco například Belgie recykluje dřevo už patnáct let a přibližně stejně dlouhou dobu platí v Německu zákaz ukládání dřevěného odpadu na skládkách, Česká republika v této oblasti zatím zaostává. Inspirovat se můžeme ve Velké Británii. Již v roce 2010 zde vyprodukovali přes 4,3 milionů tun odpadního dřeva a z tohoto množství rovných 74 % opětovně použili. Zachránili tak 11 milionů stromů.

V Česku budou platit stejné postupy pravděpodobně až v roce 2030. U nás v Kronospanu nechceme čekat tak dlouho. Začali jsme budovat výkupní sklady po celé České republice a učíme firmy správně třídit dřevěný odpad a také správně odebírat recyklát ze sběrných dvorů, které provozují obce a města. Naším záměrem je trvale navyšovat využití dřevěných odpadů a tomu podřizujeme naše nové investice. Díky moderním technologiím jsme schopni zpracovávat vytříděný dřevěný odpad, jehož objem se bude s novým zákonem o odpadech rychle navyšovat.

wood_recycle_2

Jak vzniká dřevěný recyklát?

Jediný způsob, jak z odpadů, které vznikají při každé lidské činnosti, získat suroviny a materiál pro další použití a zároveň zabránit tomu, aby vznikaly další skládky, je recyklace. Než se však specializované firmy pustí do recyklace, musí být odpad roztříděný. V tom může pomoci každý z nás. Odpadové dřevo neboli mrtvé dřevo, které dosloužilo, a nehodí se už k jinému účelu, můžeme snadno vytřídit a zachránit pro další využití. Stačí ho jen dovést do sběrného dvora. Týká se to například starého nábytku, palet, beden a jiných obalů, ale také jakýchkoliv zbytků z truhlářských dílen apod. Díky recyklaci může dřevěný odpad sloužit dál.

recycle_product

Odkud pochází zpracovávaný recyklát?

Zatím ještě jsme nuceni část recyklátu dovážet ze zahraničí. Dovozy recyklátu se však postupně snižují díky tomu, jak se zlepšuje informovanost o sběru a třídění v Česku. Pomohou nám také připravované zákony. Poplatky za ukládání využitelných odpadů se začnou radikálně navyšovat a od roku 2030 nebude možné odvézt na skládku bedny, starý nábytek či nepotřebná prkna a trámy. Vše bude muset být vytříděno.

recycle_images

Jak skladujeme recyklát?

Recyklát dovezený ze zahraničí již neskladujeme jako dříve, ale putuje přímo do výroby. Český dřevěný recyklát skladujeme pod přísným dohledem. Nechali jsme si odborníky z Vysoké školy báňské zpracovat důkladnou analýzu s cílem předejít do budoucna požárům a jiným haváriím. Výsledkům a doporučením této studie jsme přizpůsobili podmínky skladování recyklátu.

Jak kontrolujeme kvalitu recyklátu?

V Kronospanu uplatňujeme třístupňovou kontrolu. Každá jednotlivá zásilka ze zahraničí podléhá kontrole úřadů v zemi původu a navíc musí být povolena Ministerstvem životního prostředí ČR. V Kronospanu recyklát znovu kontrolujeme. Pokud kvalita neodpovídá, zásilku vracíme zpět. V tomto ohledu jsme neúprosní a do výroby pustíme jen materiál, který splňuje přísné parametry.

Snižujeme uhlíkovou stopu?

recycle_planet

Nejde však jenom o praktické zpracování odpadů. Podívejme se ještě hlouběji. Stromy pohlcují oxid uhličitý (CO). Uhlík je ve dřevě uložen a kyslík uniká do atmosféry. Důležité je, že uhlík zůstává ve dřevě uložen i tehdy, je-li strom použit například k výrobě stolu, u kterého právě sedíte. Ve chvíli, kdy stůl doslouží, může být recyklován do nového výrobku. Čím déle se tedy dřevo používá a recykluje, tím déle váže oxid uhličitý, který se tak nedostává do atmosféry. Mnozí z nás dnes vědomě řídí svoji činnost s cílem zanechat za sebou co nejmenší „uhlíkovou stopu“. Snažíme se omezit cesty autem nebo letadlem, nepoužívat plastové obaly apod. To je zodpovědné chování. Takže pokud se s námi zaměříte i na sběr starého dřeva, Vaše bilance bude ještě lepší.

Koloběh dřeva v cirkulární ekonomice

 

recycle_cycle

Máte rádi detailní informace?

Zde se můžete dozvědět více o přínosech recyklování dřeva. Studie ENVIpřínos recyklátu