+420 567 123 201 office@kronospan.cz

Spolupráce se školami

Kronospan dlouhodobě spolupracuje se středními a vysokými školami. Jsme partnerem projektu Rozjezdy zaměřeného na rozvoj podnikatelských aktivit studentů. Business plány vybraných studentů jsme letos například odměnili cenami v hodnotě 10 tisíc korun.

Studentům středních škol poskytujeme možnost absolvovat u nás povinné placené praxe. Aktuálně programem například prochází pětice studentů Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava (SŠPTA).

„Vysokoškolským studentům u nás nabízíme absolvování trainee programů, v rámci kterých jsme si již „vychovali“ několik zaměstnanců z řad absolventů Vysoké školy polytechnické v Jihlavě,“ Sdělila vedoucí personálního oddělení Zdenka Juránková. Při hledání nových zaměstnanců spolupracujeme také s Mendelovou univerzitou, fakultou lesnickou a dřevařskou a Technickou univerzitou Zvolen formou exkurzí či letních brigád.

Mimo středních a vysokých škol podporujeme také nejmenší. Na jaře jsme například pomohli Základní škole speciální a Praktické škole v Jihlavě, s níž spolupracujeme několik let, částkou 70 tisíc korun. „Za tento finanční dar jsme pořídili interaktivní tabuli, která zatraktivní vyučování a pomůže dětem s výukou,“ vysvětlila ředitelka školy Zuzana Šimková.

Více informací: https://www.mojekrono.cz/projekt/specialni-skola/