+420 567 123 201 office@kronospan.cz

Kronospan pomáhá a podporuje

Kultura a vzdělávání

Společnost Kronospan dlouhodobě podporuje regionální akce i instituce v regionu. Jsme hlavním sponzorem hudebního festivalu Hudba tisícůMahler Jihlava a hlavním partnerem kulinárního festivalu Barevnost chutí. Patříme mezi významné sponzory hudebního festivalu Vysočina Fest. Dlouhodobě podporujeme vzdělávací instituce jako například MŠ Mozaika či Základní školu speciální a Praktickou školu Jihlava. Dále mezi námi podporované projekty v regionu patří Divadlo na Staré plovárně, Strom splněných přání či charitativní sbírku Koláč pro Bárku.

Spolupracujeme také s řadou středních a vysokých škol, které se zabývají designem, stavebnictvím či architekturou – například s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Volyně či se Střední průmyslovou školou stavební Valašské Meziříčí.

Nadace a osvěta

Jsme spoluzakladatelem Nadace dřevo pro život, jejímž cílem je osvěta o hospodaření se dřevem a lesem. Spolu s Nadací a Krajem Vysočina pořádáme vzdělávací akci Lesní pedagogika a za podpory Ministerstva zemědělství a Nadace také akci Do lesa s lesníkem. Cílem těchto dvou eventů – určených žákům ZŠ – je přiblížit dětem trvale udržitelné hospodaření lesníků v lesích ČR a roli dřevozpracujícího podniku v něm. Obě akce se konají pravidelně v Jihlavě a jsou do nich zapojeny různé jihlavské základní školy. Dále spolu s Nadací organizujeme oblíbenou soutěž pro studenty vysokých škol Stavby s vůní dřeva.

Společenská zodpovědnost a pomoc regionu

Naše firma plní důležitou roli v době kůrovcové kalamity. Dřevo napadené kůrovcem přednostně odebíráme z lokálních zdrojů Vysočiny. Objemy dodávek od Správy městských lesů Jihlava jsme oproti roku 2018 zčtyřnásobili a navýšili jsme odběry také od velkých i malých vlastníků lesa po celé Vysočině. Malým vlastníkům pomáháme i s přepravou dřeva. Aby naše společnost podpořila region ve vztahu k likvidaci kůrovcového dřeva, omezila odběr od svých stálých, ale vzdálenějších dodavatelů, na úkor dlouhodobých obchodních vztahů.

Zásadní celospolečenský význam spatřujeme ve zpracovávání recyklovaného dřeva, což v konečném důsledku vede ke snížení emisí skleníkových plynů v řádu statisíců tun ročně. Materiálové zpracování dřevního recyklátu do výrobků je plně v souladu s cíli odpadového hospodářství Ministerstva životního prostředí ČR a Kraje Vysočina.  Naší prioritou je nabízet regionu Vysočina odběry recyklátu prioritně a v neomezeném množství.

Svou podporu a pomoc směřujeme do oblasti kulturní, sociální a vzdělávací. Jsme si plně vědomi naší sounáležitosti s regionem a společenské zodpovědnosti, kterou jako významný a dlouhodobý zaměstnavatel na Jihlavsku plníme. „Snažíme se proto podporovat projekty, které podle nás dávají smysl a mají společenský přesah. Vybíráme je i s ohledem na to, aby z nich mohli částečně profitovat také naše zaměstnanci. Smysluplnou podporu chceme v budoucnu v regionu ještě více rozšiřovat o další zajímavé projekty také ve spolupráci se stávajícími i novými institucemi,“ shrnula účel podpory jednatelka firmy Sylva Krechlerová.

Podpora zaměstnanců

V neposlední řadě podporujeme také našich více než 700 zaměstnanců. Jako poděkování za jejich práci pro ně pořádáme Rodinný den, vánoční večírek a mohou využít také volné vstupenky s ochutnávkami na gastronomický festival Barevnost chutí či benefitní slevový program u našich partnerů. V roce 2019 jsme uspořádali společná setkání vedení se zaměstnanci a poprvé vyšel zaměstnanecký časopis Moje Krono. Ten od té doby pravidelně vydáváme. Představujeme v něm jednak aktuální témata, tak i jednotlivé zaměstnance, seznamujeme s akcemi, plány a součástí je také zábavná soutěž o ceny.