+420 567 123 201 office@kronospan.cz

Kronospan pomáhá a podporuje

Kultura a školství

Společnost Kronospan dlouhodobě podporuje regionální akce i instituce v regionu. Jsme hlavním sponzorem hudebního festivalu Hudba tisíců – Mahler Jihlava a hlavním partnerem festivalu jídla Barevnost chutí. Patříme mezi významné sponzory hudebního festivalu Vysočina Fest a Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů. Dlouhodobě podporujeme instituce jako například MŠ Mozaika či Základní školu speciální a Praktickou školu Jihlava. Dále mezi námi podporované projekty v regionu patří Divadlo na Staré plovárně, Strom splněných přání či charitativní sbírku Koláč pro Bárku.

Spolupracujeme také s řadou středních a vysokých škol, které se zabývají designem, stavebnictvím či architekturou, a to například s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Volyně či se Střední průmyslovou školou stavební Valašské Meziříčí.

Nadace a osvěta

Jsme spoluzakladatelem Nadace dřevo pro život, jejímž cílem je osvěta o hospodaření se dřevem a lesem. Spolu s nadací a Krajem Vysočina pořádáme vzdělávací akci „Lesní pedagogika“ a za podpory Ministerstva zemědělství a nadace akci „Do lesa s lesníkem“. Cílem těchto dvou akcí určených žákům ZŠ je přiblížit dětem trvale udržitelné hospodaření lesníků v lesích ČR a roli dřevozpracujícího podniku v něm. Obě akce se konají pravidelně v Jihlavě a jsou do nich zapojeny různé jihlavské základní školy. Dále spolu s nadací organizujeme soutěž pro studenty VŠ Stavby s vůní dřeva.

Společenská zodpovědnost a pomoc regionu

Naše společnost plní velmi důležitou roli v době kůrovcové kalamity. Kůrovcové dřevo přednostně odebíráme z lokálních zdrojů Vysočiny. Objemy dodávek od Správy městských lesů Jihlava jsme oproti roku 2018 zčtyřnásobili a navýšili jsme odběry od velkých i malých vlastníků lesa po celé Vysočině. Malým vlastníkům pomáháme i s přepravou dřeva. Aby společnost pomohla regionu s likvidací kůrovcového dřeva, omezila odběr od stálých, ale vzdálenějších dodavatelů, na úkor dlouhodobých obchodních vztahů.

Zásadní celospolečenský význam spatřujeme ve zpracovávání recyklovaného dřeva, což v konečném důsledku vede ke snížení emisí skleníkových plynů v řádu statisíců tun ročně.

Materiálové zpracování dřevního odpadu do výrobků je plně v souladu s cíli odpadového hospodářství Ministerstva životního prostředí ČR a Kraje Vysočina.  Naší prioritou je nabízet regionu Vysočina odběry recyklátu prioritně a v neomezeném množství.

Svou podporu a pomoc směřujeme do oblasti kulturní, sociální a vzdělávací. Jsme si plně vědomi naší sounáležitosti s regionem a společenské zodpovědnosti, kterou jako významný a dlouhodobý zaměstnavatel na Jihlavsku plníme. „Snažíme se proto podporovat projekty, které podle nás dávají smysl a mají společenský přesah. Vybíráme je i s ohledem na to, aby z nich mohli částečně profitovat i naši zaměstnanci. Naši pomoc chceme v budoucnu v regionu dále rozšiřovat o další zajímavé projekty také ve spolupráci s dalšími institucemi,“ shrnula smysl podpory jednatelka Sylva Krechlerová.