+420 567 123 201 office@kronospan.cz

Kronospan se účastní diskuzí k novým zákonům o nakládání s odpady

Společnost KRONOSPAN, která patří mezi průkopníky ve využívání a recyklaci dřevěného recyklátu,  se aktivně zapojila do diskuzí provázejících novou odpadovou legislativou. Tu v prosinci 2019 schválila vláda České republiky a nyní se jí zabývají poslanci. Jedná se o čtyři zákony řešící nakládání s odpady, obaly a vybranými výrobky s ukončenou životností, které by měly platit od roku 2021.

V souvislosti s připravovanou legislativou zorganizoval Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) na půdě Poslanecké sněmovny ČR seminář s výstižným názvem „65-25-10“, kdy uvedená čísla znamenají cíle České republiky, tedy max. 10 % odpadů ukládat na skládky, maximálně 25 % energeticky využívat a minimálně 65 % odpadů recyklovat.

Na semináři se v půli prosince setkali zástupci řady institucí a firem, měst, veřejné sféry a Ministerstva životního prostředí. KRONOSPAN zastupoval ekolog firmy Rostislav Habán, který v rámci bloku recyklace přiblížil environmentální přínos využívání recyklovaného dřeva a zároveň popsal vlastní proces recyklace v jihlavském závodu.

V rámci České republiky je KRONOSPAN považován za vlajkovou loď v oblasti recyklace dřeva, proto je zván na odborné diskuze týkající se recyklace. „Diskutujeme o tom, co je skutečná recyklace, jak může připravovaná legislativa podpořit recyklaci, jak lze efektivně vytvořit poptávku po recyklátech a co je třeba udělat, abychom v budoucnu dosáhli recyklačního cíle 65 procent,“ shrnul závěry semináře Rostislav Habán. „Naše společnost pomáhá plnit recyklační cíle stanovené předpisy EU. Naším cílem je materiálové využití dřeva, které tak nebude muset končit na skládkách a ve spalovnách,“ dodal ekolog. Ten bude zastupovat KRONOSPAN také na konferenci Balíček oběhového hospodářství – návrhy zákonů, která se uskuteční za účasti ministra životního prostředí a dalších zákonodárců v Senátu PČR 15. ledna 2020.

Více informací o semináři a připravované legislativě lze najít na těchto stránkách https://zajimej.se/na-pude-poslanecke-snemovny-se-diskutovalo-o-odpadovem-zakone-co-prinesl-seminar-incien%ef%bb%bf/