+420 567 124 201 office@kronospan.cz

Kronospan v době covidové

Doba covidová – nový výraz, který se do našich slovníků začal „vkrádat“ před rokem. Asi málokdo si dokázal představit, jak velké změny za tu dobu všichni zažijeme. Změny, které ovlivní život každého z nás.

Na novou situaci musely reagovat také firmy – od nejmenších po největší. Covid prověřil a stále prověřuje schopnosti manažerů při řízení lidí a plánování práce za neobvyklých podmínek. „Jsme přesvědčeni, že i za ztížených podmínek se nám daří rychle reagovat na různá nařízení a doporučení vlády, abychom ochránili naše zaměstnance,“ uvádí jednatel společnosti Martin Dvořáček, který klíč k úspěchu kromě zavedených opatření vidí především v zodpovědném přístupu samotných zaměstnanců.
Úplným základem bylo vybavení celého areálu závodu, a to jak ve výrobní části, tak v administrativních budovách, dostatečným množstvím dezinfekčních prostředků. Od začátku probíhá informační kampaň o základních hygienických pravidlech formou vylepených letáků a rovněž byla stanovena pravidla pro setkávání zaměstnanců mezi sebou a také s externisty.
Dosud v rámci firmy nedošlo ani v jedné pandemické vlně k výraznějšímu rozšíření viru ve výrobě, to samé platí i pro řidiče dálkové dopravy. Pracovní kolektivy v administrativě byly rozděleny, v menších kancelářích se zaměstnanci střídají. Tam, kde to bylo možné, se přistoupilo na home office. Společnost investovala do potřebných IT technologií, aby byl zajištěn bezproblémový chod firmy i při práci lidí z domova. Ve chvíli lokální nákazy, kdy musel jít i blízký okruh spolupracovníků do karantény, nedošlo k žádnému výpadku funkčnosti firmy.
Kronospan samozřejmě reaguje na vývoj celkové situace i na poli testování nebo případného očkování. Pečlivě sleduje strategii státu, ale zároveň si vytváří vlastní plán tak, aby byla zajištěna co největší ochrana zaměstnanců, a tím pádem i bezproblémové fungování společnosti. Při podzimní vlně pandemie spustil Kronospan PCR testování zaměstnanců, nyní se testuje jak antigenními, tak PCR testy. Úzká spolupráce s krajskou nemocnicí pomohla zajistit dostatek testovacích kapacit i v době, kdy byly dlouhé čekací doby. Aktuálně v závodě probíhá povinné testování zaměstnanců antigenními testy, které se realizuje samotestováním a ve spolupráci s odběrovou laboratoří.
Kronospan chce být připraven i na chvíli, kdy bude zajištěno proočkování ohrožené populace a vakcína bude dostupná i pro veřejnost. Společnost již nyní promýšlí strategii, jak napomoci rychlému proočkování svých zaměstnanců, kteří o to projeví zájem. V úvahu přichází například organizované očkování v ordinaci závodní lékařky. Zde se může společnost opřít i o své zkušenosti při pravidelném organizování očkování proti chřipce pro zájemce z řad zaměstnanců.
Vzhledem k tomu, že Kronospan vnímá celou situaci týkající se pandemie velmi vážně, snaží se zároveň pomoci i v rámci Vysočiny. „Začátkem roku jsme nabídli kraji Vysočina zajištění materiálu pro stavbu a vybavení očkovacího centra v Jihlavě. Jelikož toto očkovací centrum bude umístěno v již hotových a vyhovujících prostorech areálu Technologického parku, nebyla tato možnost zatím využita. Nicméně nabídka stále platí a kraj Vysočina se i podle svých slov v případě potřeby na Kronospan rád obrátí,“, dodává jednatelka společnosti Sylva Krechlerová.
Samozřejmě se všichni těšíme, až se naše životy opět naplní obyčejnými radostmi, až se budeme moci setkávat s přáteli, až děti budou normálně chodit do školy, sportovat… Těch „až“ je hodně. A Kronospan všem přeje, ať je to co možná nejdříve.