+420 567 123 201 office@kronospan.cz

Kronospan pomáhá a podporuje

Kultura, školství a charita

Společnost Kronospan dlouhodobě podporuje regionální akce i instituce v regionu. Jsme hlavním sponzorem hudebního festivalu Hudba tisíců – Mahler Jihlava a hlavním partnerem festivalu jídla Barevnost chutí. Patříme mezi významné sponzory hudebního festivalu Vysočina Fest a Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Dlouhodobě podporujeme například MŠ Mozaika či Základní školu speciální a Praktickou školu Jihlava. Mezi další námi podporované projekty v regionu patří Divadlo na Staré plovárně, Strom splněných přání či charitativní sbírka Koláč pro Bárku.
Tradiční spolupráce nás váže také ke vzdělávacím institucím, zabývajícím se tvorbou nábytku, designem a technologiemi zpracování dřeva jako například Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Volyni.

Nadace a osvěta

Jsme spoluzakladatelem Nadace dřevo pro život, jejímž cílem je osvěta o hospodaření se dřevem a lesem. Spolu s nadací a Krajem Vysočina pořádáme vzdělávací akci „Lesní pedagogika“ a za podpory Ministerstva zemědělství a nadace akci „Do lesa s lesníkem“. Cílem těchto dvou akcí určených žákům ZŠ je přiblížit dětem trvale udržitelné hospodaření lesníků v lesích ČR a roli dřevozpracujícího podniku v něm. Obě akce se konají pravidelně v Jihlavě a jsou do nich zapojeny různé jihlavské základní školy. Dále spolu s nadací organizujeme soutěž pro studenty VŠ Stavby s vůní dřeva.

Společenská zodpovědnost a pomoc regionu

Naše společnost plní velmi důležitou roli v době kůrovcové kalamity. Kůrovcové dřevo přednostně odebíráme z lokálních zdrojů Vysočiny. Objemy dodávek od Správy městských lesů Jihlava jsme v roce 2019 zčtyřnásobili a navýšili jsme odběry od velkých i malých vlastníků lesa po celé Vysočině. Malým vlastníkům pomáháme i s přepravou dřeva. Aby společnost pomohla regionu s likvidací kůrovcového dřeva, omezila odběr od stálých, ale vzdálenějších dodavatelů, na úkor dlouhodobých obchodních vztahů.
Zásadní celospolečenský význam spatřujeme ve zpracovávání recyklovaného dřeva, což v konečném důsledku vede ke snížení emisí skleníkových plynů v řádu statisíců tun ročně.
Svou podporu a pomoc směřujeme do oblasti kulturní, sociální a vzdělávací. Jsme si plně vědomi naší sounáležitosti s regionem a společenské zodpovědnosti, kterou jako významný a dlouhodobý zaměstnavatel na Jihlavsku plníme. „Snažíme se podporovat projekty, které podle nás dávají smysl a mají společenský přesah. Vybíráme je i s ohledem na to, aby z nich mohli částečně profitovat i naši zaměstnanci. Naši pomoc chceme v budoucnu v regionu dále rozšiřovat o další zajímavé projekty také ve spolupráci s dalšími institucemi,“ shrnula smysl podpory jednatelka Sylva Krechlerová.

Podpora zaměstnanců

V neposlední řadě podporujeme také našich 700 zaměstnanců. Jako poděkování za jejich práci pro ně pořádáme Rodinný den, vánoční večírek, nebo mohou využít volné vstupenky na festival Barevnost chutí či benefitní slevový program u našich partnerů. V roce 2019 jsme uspořádali společná setkání vedení se zaměstnanci a poprvé vyšel zaměstnanecký časopis Moje Krono.