+420 567 124 201 office@kronospan.cz

Nadace dřevo pro život

Jsme spoluzakladatelé významné české Nadace dřevo pro život, jejímž posláním je osvěta v oblasti dřevěného hospodářství. Dřevo je obnovitelná surovina, kterou chceme uchovat pro další generace. Právě proto má smysl, zabývat se významem lesa, působit na společnost a připomínat, jak se ohleduplně chovat k našemu národnímu bohatství.

Záměrem a cílem založení Nadace bylo vytvoření instituce, která by se dlouhodobě a systematicky věnovala šíření informací o významu bohatství lesů pro společnost, způsobech péče o ně a možnostech šetrného a ohleduplného využívání dřeva jako jedinečné obnovitelné suroviny v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu České republiky. Navíc, v moderní evropské civilizaci, mají nadace nezastupitelnou roli a jsou důvěryhodnou a transparentní součástí společnosti.

Projekty Nadace dřevo pro život jsou zaměřeny na osvětu v oblasti našeho přírodního bohatství – dřeva, lesů a krajiny, jež nás obklopují. Nadace, jíž jsme spoluzakladatelé,...

více informací