+420 567 124 201 office@kronospan.cz

Speciální škola v Jihlavě

Několik let už spolupracujeme se Základní školou speciální a Praktickou školou vJihlavě. Jejím zřizovatelem je město Jihlava a se svojí kapacitou patří k největším v České republice. Velmi se nám líbí přístup pedagogů k dětem. Dělají maximu pro to, aby žáky naučili dovednostem, díky kterým se budu moci o sebe co nejvíce postarat a tím pádem se lépe zapojit do společenského i pracovního života. Škole pomáháme s vybavením a věříme, že přispíváme k tomu, aby se dětem dobře učilo a lépe zvládaly školní činnosti. 

POMOHLI JSME DĚTEM A KOUPILI JIM INTERAKTIVNÍ TABULI  Několik let už spolupracujeme se Základní školou speciální a Praktickou školou v Jihlavě a pomáháme vybavovat děti při...

více informací